มิถุนายน 18, 2024

ที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาด

สถานที่ไม่ควรพลาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข bgmenus.com 

bgmenus.com” เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้องกับการสะสมข้อมูลของเก่าและวัตถุมงคล. เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการได้โดยสะดวกและปลอดภัย, กรุณาทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุต่อไปนี้.

1.การยอมรับข้อกำหนด โดยการใช้บริการหรือเข้าถึง “bgmenus.com“, คุณยินยอมและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ. หากคุณไม่ยินยอมกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ, กรุณาหยุดใช้บริการและออกจากเว็บไซต์ทันที.

2.การให้บริการและการเปลี่ยนแปลง “bgmenus.comจ้งให้ทราบล่วงหน้า. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. การใช้บริการหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่.

3.ข้อมูลส่วนบุคคล เรารักษาความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างสูง. ข้อมูลที่คุณให้มีไว้เพื่อการให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์. กรุณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทราบเพิ่มเติม.

4.การใช้งานและการติดต่อ คุณต้องใช้บริการที่ “bgmenus.com” ให้ถูกต้องและเท่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำประการใด ๆ ที่อาจทำให้บริการเสียหายหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างปกติ.

5.ความรับผิดชอบ “bgmenus.comอข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์.

6.ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการควบคุมโดย “bgmenus.comm”. เราไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, หรือความเหมาะสมของข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ที่ลิงก์ไป.

7.การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการทุจริตในการใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก “bgmenus.com” ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจทำให้เราดำเนินการตามกฎหมาย.

8.การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว. การเข้าใช้บริการหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับ.

9.ติดต่อ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้, กรุณาติดต่อทางทีมงานที่ที่ระบุในหน้าเว็บไซต์.

การใช้บริการที่ “bgmenus.com” ถือเป็นการยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุ. กรุณาทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเป็นประจำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง